Kontakt

ALAMEX, s.r.o. Popolná 10, 831 06 Bratislava

IČO: 43 885 071, DIČ: 2022512008 IČ DPH: SK2022512008

Zapísané v OR, Okr. súd BA 1, oddiel S.R.O., vložka č. 49585/B

E-mail: shop@pinkhead.eu Tel.: 0903 827 188